Αναβαθμίστηκε η υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων geodata.gov.gr

Χάρτες για κάθε χρήση από όλη την Ελλάδα είναι προσβάσιμοι από όλους με απλούστερο τρόπο και πιο γρήγορες ταχύτητες…

Source: Αναβαθμίστηκε η υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων geodata.gov.gr | Δασαρχείο

Education Webinar: Integrating R with ArcGIS

During the months of March and April, members of the Education and Research group at Esri Canada will be running a series of webinars targeting different aspects of the ArcGIS platform. We invite you to register to attend these webinars. Registration details are included below.

The webinar is titled: Integrating R with ArcGIS

This webinar consists of two 1-hour sessions that focus on different aspects of the R-ArcGIS Bridge (https://r-arcgis.github.io/).

Outline: With the rapidly increasing availability of open spatial data, it is becoming more and more common for statistical analysis methods to be applied in a spatial context. While ArcGIS for Desktop offers a multitude of statistical tools for spatial data analysis, it does not offer many standard bivariate and multivariate statistical analysis methods (e.g., ANOVA, correlation, etc.).

R is an open statistical programming language that provides access to a large collection of statistical tools for data analysis. The R-ArcGIS Bridge allows users to extend the capabilities of ArcGIS for Desktop (including ArcGIS Pro) by using R and its many techniques for statistical analysis.

Part 1 of this webinar will cover several basic R programming techniques, and will introduce participants to working with Esri’s native spatial data structure (i.e., the geodatabase) within the R environment, while part 2 will cover how to construct and execute an R-ArcGIS geoprocessing tool.

Intended audience: Professors and students.  To get the most out of this webinar, a basic understanding of R (~1 year of experience) is recommended.

Topics covered in Part 1: Installing the R-ArcGIS Bridge; Basic R concepts; Manipulating data frames using 3rd party packages; Spatial data handling with the «arcgisbinding» package.

Integrating R with ArcGIS (Part 1)
Tuesday, March 22, 2016
2:00 pm  |  Eastern Daylight Time (New York, GMT-04:00)  |  1 hr
Register
After your request has been approved, you’ll receive instructions for joining the meeting.

Can’t register? Contact support.

Topics covered in Part 2: Basic components of an R-ArcGIS script tool; Writing a stand-alone R script that can be attached to an ArcGIS geoprocessing tool; Constructing an R-ArcGIS script tool in ArcGIS Pro.

Integrating R with ArcGIS (Part 2)

Tuesday, March 29, 2016

2:00 pm  |  Eastern Daylight Time (New York, GMT-04:00)  |  1 hr
Register
After your request has been approved, you’ll receive instructions for joining the meeting.

Can’t register? Contact support.

Please note that Integrating R with ArcGIS (Part 2) will build on concepts that are introduced in part 1.

OruxMaps για εργασίες πεδίου

Μια πολύ χρήσιμη δωρεάν εφαρμογή για έξυπνες συσκευές που τρέχουν λειτουργικό Android, προτείνεται από την κοινότητα των Αμερικανών δασολόγων, καθώς διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες πεδίου, για δασολόγους, αλλά και άλλους επιστήμονες που εργάζονται στην ύπαιθρο.

Πηγή: The Forestry Source – January 2013